• Poistaa sisäilmasta:
    Homeet, virukset, bakteerit ja hajut

Teräslaatikon sisälle sijoitetaan hiilihappojäätä (-79C). Sisäilmassa olevat vesimolekyylit härmistyvät kylmään pintaan huurteeksi. Hiilihappojää poistetaan ja huurtuminen loppuu. Huurre muuttuu vedeksi ja valuu teräslaatikon alla olevalle tarjottimelle. Vesi kaadetaan näytepulloon ja toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi.

Huurrevesinäytteestä tehdään analyysi Turun yliopistossa Biokemian laitoksella E. coli-lux -bakteerikannalla. Kyseinen bakteeri tuottaa bakteerilusiferaasia eli valoa. Huurrevesinäytteen mahdollisesti sisältämät toksiinit tuhoavat bakteerit. ”Kun solu kuolee, valot sammuvat.” (Atosuo et al. 2013)

EC50-arvo on se näytteen pitoisuus uutosliuoksessa, joka tappaa 50 % soluista testiajassa. Täten mitä pienempi lukuarvo on sitä myrkyllisempi huurrevesinäyte koetinsoluille on.